Badania nośności kasztów drewnianych

Włodzimierz Madejczyk
2016 Maszyny Górnicze  
Kaszty drewniane służą do ochrony chodników przy- ścianowych poprzez ograniczenie efektu uginania się warstw stropowych i w efekcie dokonanie równomiernego rozkładu obciążenia na obudowę podporową wyrobiska górniczego. Wyznaczenie podporności kasztów drewnianych jest pomocne w ocenie ich przydatności w określonych warunkach. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań nośności kasztów drewnianych pustych, wykonywanych w Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej.
doaj:5e6a19c627bd44809a5fcd1a1bc5f73b fatcat:c4bwxn4awjhkje2mxoyikhwawu