De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege middeleeuwen

M. Cafmeyer
1980 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
1. E .I . S T R U B B E , De parochies te Brugge vóór de Xllde eeuw in Album English, (Br u gge 1952), 360. 2. V r ie n d e lijk e m e d e d e lin g v a n p r o f. M . G y sse lin g. A lge m e e n o v e r z ic h t van h et t r a c é v an d e G e m e n e W eid e w e g : van A sse b r o e k t ot K o o lk e r k e .
doi:10.21825/hvgg.v117i1-2.4438 fatcat:tjea6fwn4za73hg3aaqrk4bw2y