Mutagenic activity of dimethyl sulfate on meiosis in M1 sunflower

В. В. Кириченко, В. О. Васько
2015 Plant Breeding and Seed Production  
~ 99 ~ УДК 631. 528 : 635. 24 13 МУТАНТНА ДІЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТУ НА МЕЙОЗ М 1 СОНЯШНИКУ Кириченко В. В., Васько В. О. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна Вивчали стан хромосом у мейозі М 1 ліній соняшника, обробленого хімічним мутагеном диметилсульфат. Порушення в мейозі в материнських клітинах пилку в основному спостерігалися у вигляді відставання хромосом при формуванні метафази або при розходженні їх в анафазі. Хромосоми, які відстали, розміщувалися
more » ... розміщувалися уздовж веретена, викиду хромосом в цитоплазму клітини не спостерігалося. Причому більша частина хромосом, які відстали, в анафазі І підтягувалися до полюса веретена і нормально включалися в ядро. Незважаючи на наявність аномалій, в мейозі переважали зовні нормально розвинені тетради. Ключові слова: мутаген, диметилсульфат, соняшник, хромосома, мейоз, тетрада Вступ. Аналіз змін у ядрі клітини і особливо у найважливіших його структурних компонентах -хромосомах є одним з надійних тестів оцінки мутагенної чутливості рослин. Цей тест можна віднести до числа найточніших показників пошкоджувальної дії мутагенів, які дають можливість отримати кількісне вираження відповідної реакції на вплив хімічних мутагенів та опромінення на клітинному рівні. Аналіз літературних даних, постановка проблеми. Незважаючи на те, що хромосоми кожного каріотипу мають постійне число, форму і внутрішню структуру, вони здатні змінюватися спонтанно або під впливом різних чинників: іонізуючого випромінювання та хімічних речовин. Одним з найбільш важливих проривів в історії генетики стало відкриття, штучного індукування мутацій в рослинах. Вивчення результатів першого мутантного покоління є невід"ємною частиною процесу вивчення мутантних поколінь рослин в мутаційній селекції. За даними М. А. Питиримовой (1987), в деяких випадках спостерігається залежність між пошкоджуючою дією мутагену в першому поколінні та частотою мутацій в М 2 поколінні. Вплив мутагенів призводить до зниження зав"язуваності насіння (стерильності) рослин в М 1 [7] . Для ефективного використання цінних ознак мутантів у селекції необхідними є дані про їх генетичну природу [1] . Мутанти з одним і тим же фенотипом можуть з"являтися за різних мутаційних умов: внаслідок великих хромосомних перебудов, в результаті точкових мутацій, причиною їх виникнення може бути анеуплоїдія [4, 5] . Широке генетичне різноманіття є основою для створення нових сортів та гібридів з доброю якістю і високою врожайністю. Протягом останніх 70 років історії мутаційних досліджень було розроблено широкий спектр методів та підходів для того, щоб збільшити ймовірність прояву бажаних мутацій. Фізичні і хімічні мутагенні чинники використовуються, щоб викликати корисні мутації з високою частотою у соняшнику [8] . Важливим досягненням в області експериментального мутагенезу є створення сорту соняшнику Первенець К. І. Солдатовим, олія якого наближається до оливкової і містить 70-80 % олеїнової кислоти. В якості мутагену при виділенні цього сорту застосовували диметилсульфат, яким обробляли насіння. Мета і задачі досліджень. Метою досліджень є оцінка впливу мутагену на мейоз у клітинах М 1 соняшнику .  В. В. Кириченко, В. О. Васько. 2015. ISSN 0582-5075. Селекція і насінництво. 2015. Випуск 108.
doi:10.30835/2413-7510.2015.57368 fatcat:sujnlpasj5fzdlnz6iahinn2cq