PERFORATORS OF THE CALF ARTERIES-ANATOMICAL STUDY

Crenguåa Coman, D Enescu, Iulia Iacob, S Dumitrache, C Bejinariu, Carmen Giuglea
unpublished
REZUMAT Perforantele arterelor gambei-studiu anatomic Scop: Acest studiu anatomic este menit sã demonstreze existenåa vaselor perforante din cele trei mari artere ale gambei care pot susåine un lambou. Bazate pe aceste perforante pot fi create lambouri cutanate, fascio-cutanate sau complexe pentru acoperirea diferitelor tipuri de defecte la nivelul membrului inferior sau la alt nivel al corpului. Material aei metodã: Studiul anatomic a fost efectuat pe 15 cadavre proaspete dupã injectarea
more » ... pã injectarea substanåei de contrast, Biodur S 14 roaeu, în artera poplitee. Perforantele fiecarei artere mari au fost numãrate, notându-se calibrul, distanåa între originea din artera aei tegument ca aei tipul perforantei (musculocutanata sau septo-cutanata). Rezultate: Au fost gãsite perforante suficient de mari aei numeroase, atât septocutanate (în diferite septuri intermusculare), cât aei musculocutanate, cu o localizare aei calibru previzibile ce pot fi folosite pentru a crea lambouri tisulare. Concluzii: Studiile anatomice asupra perforantelor arterelor gambei reprezintã un instrument puternic pentru chirurgul plastician în încercarea sa de a rezolva cazurile dificile. Cunoscând cu exactitate localizarea aei calibrul lor, putem crea lambouri bazate pe perforante care sunt versatile pentru reconstrucåii complexe. Cuvinte cheie: lambouri perforante, studiu anatomic, artere perforante, artera tibialã posterioarã, artera tibialã anterioarã, artera peronierã Perforators of the Calf Arteries-Anatomical Study 171 raised to cover different types of defects of the leg or other parts of the body. Material and method: An anatomical study was performed on 15 fresh cadavers, after injecting the contrast substance, Biodur S14 red, in the popliteal artery. The perforators of the main arteries were counted, their caliber noted, the distance from the artery origin to the skin and also the type of perforator (musculocutaneous or septocutaneous) determined. Results: Reliable perforators were found for each main arteries of the calf, both septocutaneous (in different intermuscular septa) and musculocutaneous, with a predictable location and caliber that can be used successfully in creating perforator flaps. Conclusions: Anatomical studies of the perforator vessels in the calf region represent a powerful tool for any plastic surgeon in the attempt to solve difficult cases. Knowing their exact location and caliber, we can design reliable perforator flaps that enable us to perform complex reconstructions.
fatcat:e6ymvy3dorghflvxpftracczmi