Supplementary document for REPAID: Resolution Enhanced Plenoptic All-In-Focus Imaging Using Deep Neural Networks - 5219182.pdf

Miao Yu, Yuanjie Gu, Zhilong Jiang, Xiaoliang He, Yan Kong, Cheng Liu, Lingyu Ai, Shouyu Wang
2021 figshare.com  
Supplemental Document
doi:10.6084/m9.figshare.14604669.v1 fatcat:3rn5xu64uzbbtg3u4xnjaztzz4