Redaktionelt

Ole Michael Spaten
2015
Tidskriftets fjerde årgang markeres med en mangfoldighed af tekster, som belyser at coachingpsykologi som fagligt og professionelt felt fortsat funderes, etableres og ekspanderer i takt med en samtidig afsøgning af status, egenart og definition. De coachingpsykologiske forskningsmiljøer på psykologistudiet på Aalborg Universitet og Københavns Universitet i samarbejde med Dansk Psykologforening, SEBC, praesenterer artikler der viser et dynamisk felt i udvikling. Hvis vi kigger tilbage på de
more » ... tilbage på de foregående års artikler er der frembragt et ganske bredt overblik over den seneste forskningsbaserede viden fra primaert dansk jord indenfor coaching. Hovedformålet med tidsskriftet er netop, at vaere et vaesentligt dansk forum for diskussion af coachingpsykologisk praksis og forskning inden for felter som f.eks. life-coaching, executive coaching, organisatorisk coaching, sports coaching, integrativ coaching og en lang raekke paradigmer som f.eks. psykodynamisk coaching, kognitiv coaching, eksistentiel coaching, systemisk coaching, narrativ coaching, positiv coaching osv. Med udgivelsen af dette nummer og set tilbage på de foregående fire år er hele paletten af paradigmer og coaching felter praesenteret og denne gang føjes nye vinkler til. Tidsskriftets opbygning rummer de haevdvundne sektioner, hvor den første og mest fyldige na-turligt nok er sektionen med dansksproget original forskning, derefter sektionen med mindre essays og / eller anmeldelser af bøger og konferencer. Dernaest bringer tidsskriftet den coaching psykologiske metode sektion og / eller sektionen med engelsksprogede artikler. Til sidst bringes et samlet overblik med alle abstract på dansk og engelsk og biografiske data på tidsskriftets forfattere. Dansk Psykologforenings formand for Selskabet for Evidensbaseret Coaching Jens Boris Larsen understreger i formandens ord at coaching 'for at kunne blomstre må finde en balance mellem "opennes to new ideas and directions" og "rigorous thinking", dvs. mellem at vaere åben for nye ideer og udviklingsmuligheder på den ene side samt holde fast i praecis og klar taenkning samt allerede eksisterende viden på den anden side. Balancen kan efter Jens Boris Larsens mening findes ved at betone en dobbelt bevaegelse, hvor forankringen i teori og en bredere evidensbase understøtter og kvalificerer praksis, men hvor kreativ praksis, der går ud over den kendte viden og udvider den teoretiske forståelse og evidensbase opmuntres' . Et perspektiv som de fleste artikler i Dansk Tidsskrift for Coaching Psykologi søger en middelgrund i forhold til.
doi:10.5278/ojs.cp.v4i1.1341 fatcat:zdxg7q5gg5hozlwmkhgodbzlte