Fuzzy k-Nearest Neighbourhood Estimator and Fuzzy Radial Basis Function Networks

Yakın Bulanık K-En, Tahmin Komşuluk, Radyal Ve Bulanık, Fonksiyon Tabanlı, Ağları, Nimet Yapici Pehlivan, Ayşen Apaydin, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Kampüs Konya, Ankara Fen (+3 others)
2005 Fak Fen Derg Sayı   unpublished
Özet: Bu çalışmada, parametrik olmayan regresyonda bulanık tahmin edicilerden ikisi önerilmiştir. Bu nedenle, k-en yakın komşuluk tahmin edicisi ve radyal tabanlı fonksiyon ağları göz önüne alınmıştır. Bu tahmin ediciler bulanıklaştırılarak, bulanık k-en yakın komşuluk (Fk-NN) tahmin edicisi ve bulanık radyal tabanlı fonksiyon (FRBF) ağları olarak adlandırılan bulanık tahmin ediciler oluşturulmuştur. Her iki tahmin edici, bir deneyden alınan gerçek verilere uygulanmış ve elde edilen sonuçlar
more » ... şılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bulanık sayı, Bulanık k-en yakın komşuluk tahmin edicisi, Parametrik olmayan regresyon, Sinir ağları, Bulanık radyal tabanlı fonksiyon ağları. Abstract: In this paper, we propose fuzzy estimators in nonparametric regression(NPR). For this reason, k-nearest neighbourhood (k-NN) estimator and radial basis function(RBF) networks are considered. Fuzzifying these estimators, fuzzy estimators are constituted which are called fuzzy k-nearest neighbourhood (Fk-NN) estimator and fuzzy radial basis function (FRBF) networks. Both Fk-NN estimator and FRBF networks are applied to real datas from taking an experiment and the results are compared.
fatcat:4iaezgbs7vcwtle5ouwgvtxag4