The systematization of analytical and numerical methods of landslide stability calculation
Sistematizacija analitičkih i numeričkih metoda proračuna stabilnosti klizišta

Kristina Božić-Tomić, Nenad Šušić, Mato Uljarević
2018 Građevinski Materijali i Konstrukcije  
S obzirom na kompleksnost geometrije reljefa zemljine površi, kosine su među problematičnijim geološkim formama u geotehnici. Kosine karakteriše nagla promena geometrije terena (denivelacija), s predispozicijom promene ove geometrije usled dejstva različitih faktora. Najčešći i najsloženiji vid narušavanja tla i geometrije kosine odnosi se na stabilnost terenabilo prirodnih padina ili veštačkih kosina. Svako narušavanje postojeće ravnoteže na padinama ili kosinama izaziva pomeranja pod uticajem
more » ... eranja pod uticajem gravitacije: klizanje, odronjavanje ili tečenje površinskog dela tla, ali i dubljih delova stenske mase. Za ovako uspostavljeno klizanje, u geološkoj i geotehničkoj terminologiji i nomenklaturi, ustaljen je termin -klizište [11] . Uslovi za nastanak i razvoj klizišta jesu: geotehnički, geološki, geomorfološki, hidrogeološki, meteorološki, vegetacioni, antropogeni, dejstvo zemljotresa, dejstvo akumulacija, vibracije usled saobraćaja i drugi. U poslednjih sto godina, zabeležen je znatan broj katastrofalnih klizišta, nastalih kao posledica dejstva zemljotresa, erupcije vulkana, nagomilavanja snega, višednevnih i intenzivnih kiša i uragana [16]. Zbog formiranja ovih klizišta, poginulo je nekoliko stotina hiljada ljudi koji su -u najvećem broju slučajeva -imali sagrađene Mr Kristina Božić-Tomić, Institut za ispitivanje materijala
doi:10.5937/grmk1801129b fatcat:gzvqajbf7rhm5j2a6wbp7xwmm4