Uşak İli küçükbaş hayvancılık işletmelerinde pire zararlarını belirlemeye yönelik bir ön çalışma

Salih SEZER, Çağrı KANDEMİR, Gülşah AKGÜL, Ebru KARAKAYA BİLEN, Cemal UN, Turgay TAŞKIN
2021 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi  
Keywords: Sheep-goat farms, frequency of fleas, flea struggle methods, Uşak province Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2021, 58 (3):431-443 https://doi.org/10.20289/zfdergi.745545 Uşak İli küçükbaş hayvancılık işletmelerinde pire zararlarını belirlemeye yönelik bir ön çalışma A preliminary study to identify flea damages at small ruminant farms in Uşak province Alınış (Received): 30.05.2020 Kabul Tarihi (Accepted): 30.03.2021 ÖZ Amaç: Uşak ili merkez, Eşme, Ulubey, Karahallı, Sivaslı ve Banaz
more » ... ne bağlı köylerde bulunan küçükbaş hayvancılık işletmelerinde pirenin mevcut durumu ve bununla yapılan mücadele yöntemleri hakkında bir durum tespiti yapmaktır. Materyal ve Metot: Araştırma materyalini, Uşak ili merkez ile 5 ayrı ilçede (Eşme, Ulubey, Karahallı, Sivaslı ve Banaz) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarından gayeli örnekleme yöntemiyle seçilen 170 küçükbaş işletmesi oluşturmuştur. Araştırma Bulguları: Çalışmada, temel üretim dalına göre durum incelendiğinde tüm ilçelerde süt verimi ön planda iken (%40-70) besi/kasaplık hayvan yapan işletmelerin oranı %20 ve bunun altında gerçekleşmiştir. İşletmelerinin %66-86'sı yemini satın alma yoluyla temin ederken, yemini kendi yetiştirenlerin oranı oldukça düşüktür (%2-30). Çalışmada, Karahallı ilçesi dışında sürülerde pire görülme oranı düşüktür (%10-29). Pirenin sürülerde görülmeme oranı en yüksek Sivaslı (%70) en düşük Ulubey (%41) ilçesindedir. İşletmelerde pirenin en çok görüldüğü hayvan yaş grubu yavrular olup bu oran %10-66 arasında değişmektedir. İşletmelerinde pirenin vücutta göreli olarak en az görüldüğü bölge kulak (%6.2-20) olup bunu meme ve çevresi (%2-30) olmuştur. Pirenin genel olarak en yoğun görüldüğü bölge sırttır (%20-50). Sonuç: Uşak ili küçükbaş hayvancılık işletmelerinde bulunan hayvanların düzenli aralıklarla pire yönünden muayene ve tedavilerinin yapılması gerekir. Koyun ve keçi yetiştiricilerine verilecek eğitim çalışmalarıyla da konunun önemi iyi anlatılmalıdır.
doi:10.20289/zfdergi.745545 fatcat:gf3mozfs6zafdfsjivokep56v4