Imaging of Hydrogen Peroxide During the Ischemia Reperfusion Process in Living Cells with An Aggregation Induced-Emission Probe

Wei Li, Xu Jia, Zhenbo Guo, Wenting Jiang, Pingzhu Zhang, Chao Wei, Xiaoliu Li
2020 Youji huaxue  
doi:10.6023/cjoc202003042 fatcat:j4qmh2uehndahob3blj6yooiry