Strumal Carcinoid Tumor Originating from Mature Cystic Teratoma of Ovary
Ovaryum Matür Kistik Teratomdan Gelişen Strumal Karsinoid Tümör

Sefa KURT, Ömer ERBİL DOĞAN, Emine Çağnur ULUKUŞ, Hikmet Tunç TİMUR, Uğur SAYGILI
2017 Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports  
rimer ovaryen karsinoid tümörler çok nadir görülmekte ve primer over malignitelerinin %0,1'ini oluşturmaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), primer over karsinoid tümörlerini histopatolojik özelliklerine göre beş alt başlık altında toplamaktadır. 1 Bunlar; insüler tip (orta barsaktan gelişen), trabeküler tip (ön veya arka barsaktan gelişen), strumal tip (endodermal kaynaklı tiroid ve C hücre farklılaşması sonucu gelişen), müsinöz tip (goblet veya adenokarsinoid farklılaşma sonucu gelişen) ve
more » ... kst tiplerdir (insüler ve trabeküler). 1 En sık görülen ovaryen karsinoid tümörler insüler tip, ikinci sıklıkta ise strumal karsinoid tip tümörlerdir. 2 Ovaryen strumal karsinoid tümör, karsinoid ve tiroid dokusundan oluşur ve ovaryen teratomun nadir görülen bir formudur.
doi:10.5336/caserep.2017-54937 fatcat:nlopiuwpvnekxgs6hveird43t4