INFORMATION SYSTEM OF ANALYSING RISK FUNCTIONS DURING THE FINANCIAL TRADE

Oleh Pavlovych Lutsenko, Oleh Hryhorovych Baybuz
2014 Actual problems of automation and information technology  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ФУНКЦІЙ РИЗИКУ РОЗЛАДНАННЯ В ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОЇ ТОРГІВЛІ На основі раніше запропонованих авторами обчислювальних схем функцій ризику розладнання розроблена система підтримки прийняття рішень у процесі фінансової торгівлі. Наведена архітектура пакету. Ключові слова: статистика, визначення розладнань, біржова торгівля, функція ризику, UML, програмний пакет. На основе ранее предложенных авторами
more » ... ых схем функций риска разладки разработана система поддержки принятия решений в процессе финансовой торговли. Приведена архитектура пакета. Ключевые слова: статистика, определение разладок, биржевая торговля, функция риска, UML, программный пакет. On the basis of the previously proposed computational schemes of change-point risk functions a system of decision-making support in financial trading has been developed. The architecture of the system is given.
doi:10.15421/431406 fatcat:osmgov2qazcqbb6iafn4iopfe4