MODES OF STRATEGIC ADAPTATION: NATO and the EU under Revisionist Pressure

Tomáš Karásek
2018 Obrana a Strategie  
Abstrakt Jak lze posuzovat strategické přizpůsobení mezinárodních organizací? Článek kombinuje současné poznatky z oblasti 'grand strategy' a analýzy institucionální adaptace s cílem vysvětlit reakce NATO a Evropské unie na současný ruský revizionismus. Na příkladech aliančního Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) a unijního East StratCom Task Force analyzuje inovativnost, rozsah a soudržnost těchto institucionálních opatření v kontextu širší strategické reakce obou organizací. Závěry
more » ... ganizací. Závěry analýzy staví proti sobě postupnou, ale robustnější strategickou renovaci NATO a radikálnější, nicméně limitovanější a potenciálně nejistý strategický průlom na půdě Evropské unie. Abstract How to assess the strategic adjustment of international organisations? The article combines recent advances in the study of grand strategy and studies in institutional adaptation to explain NATO's and European Union's responses to current Russian revisionism. Selecting specific cases of NATO's Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) and EU's East StratCom Task Force, it analyses the innovativeness, scope and cohesiveness of these measures in the context of broader strategic readjustments. The conclusions pit the Alliance's gradual but more robust strategic renovation against the Union's more radical but limited and possibly fractious strategic breakthrough. Poděkování Tato studie je výstupem z grantu GA16-02288S, financovaného Grantovou agenturou České republiky.
doi:10.3849/1802-7199.18.2018.02.043-056 fatcat:tjujcgvzuvd4vb22pbrt5ucrzq