ROMANIAN BORDERS. CONFIGURATION OF LINES AND FIELDS OF FORCES

Vasile Surd
2008 Geographica Timisiensis   unpublished
In order to create a better connection between the national territory and its neighbouring countries, members of the European Union, it is undoubtedly necessary to connect Romania to their infrastructures in a more efficient way. Nowadays, the trans-border crossing from Romania to its neighbouring states seems rather abrupt, while the perception of borders appears quite expressive. Therefore, the infrastructures that facilitate connections with Hungary, including the sense of organizing and use
more » ... organizing and use of the territory, reflect the features that are specific to the economically developed countries in Western Europe. At the same time, in the case of Romania's relationships with other border states, the situation is more favourable. In the Southern part, the relationships with Bulgaria are blocked due to the lack of other two or three bridges over the Danube that would create an opening towards the Balkan Peninsula. Trans-border relationships with Serbia are rather weak, the crossing locations being more like no man's lands. Despite the fact that, from a linguistic point of view, the Northern and the Eastern borders concentrate populations that speak the same language (Romanian and Ukrainian) on both sides of the frontier, trans-border relations are anaemic and rare. Establishing some lines of forces able to attain a good connection to the adjacent trans-border lines is still postponed by the domination of a Cold War mentality. Overcoming this ideological threshold could represent the first and the most significant step towards trans-border cooperation with no obstacles and barriers. Rezumat. Frontierele româneşti: configuraţia liniilor şi câmpurilor de forţă. Pentru a crea o legatură mai bună intre teritoriul naţional şi şi cel al ţărilor vecine, membre ale Uniunii Europene este necesar ca România să fie conectată într-un mod mai eficient la infrastructura acestora. În perioada actuală, trecerea frontierelor dinspre România înspre ţările vecine pare abrubtă iar percepţia frontierelor este evidentă. Astfel, infrastructurile care facilizează legăturile cu Ungaria, inclusiv organizarea şi utilizarea teritoriului reflectă caracteristicile specifice ţărilor dezvoltate din Europa de vest. În acelaşi timp, situaţia legăturilor României cu celelalte ţări vecine este mult mai bună. În partea de sud, relaţia cu Bulgaria este blocată datorită lipsei podurilor peste Dunăre. Relaţiile transfrontaliere cu Serbia sunt slabe, punctele de trecere fiind mai mult de tipul "no man's land". În ciuda faptului că, din punct de vedere lingvistic, în regiunile graniţelor de nord trăiesc populaţii care vorbesc aceeaşi limbă (română şi ucraineană) de ambele părţi ale frontierei relaţiile transfrontaliere sunt anemice şi rare. Stabilirea anumitor linii de forţă capabile de a stabili relaţii bune cu liniile transfrontaliere adiacente este încă împiedicată de mentalitatea războiului rece. Trecerea acestui impediment poate reprezenta primul şi cel mai important pas pentru stabilirea unor cooperări transfromtaliere fără obstacole şi bariere.
fatcat:suxnu3jkpndsffwwsilz2q4bmu