Feasibility study on repair for cranial defect of immaturity

Chunyang Zhang, Zhigang Wang, Ruicheng Shi, Shijun Feng, Jianying Sun, Weizhi Wang, Li Su, Anlong Zhang
2012 Turkish Neurosurgery  
AIm: To evaluate use of a titanium mesh to fill cranial defects in growing animals, as a model for juvenile humans. mAterIAl and methOds: Thirty two-month-old Seghers pigs were evenly assigned to one of three groups: controls, a defect group (unrepaired 5 × 5 cm lesion), and a repair group (repaired 5 × 5 cm lesions). Histological evaluations and morphological measurements were conducted to compare the groups. results: Two pigs in the defect group died. New bone formation was evident in the
more » ... ial lesions of pigs in the defect and repair groups. There were no differences in histological observations (p = 0.081), brain weight (p = 0.063), or indexed brain circumference measurements (p = 0.066) between the groups. COnClusIOn: Closure of cranial defects with a titanium mesh did not limit growth of the cranium or cause abnormal central nervous system development. While there was new bone growth in the cranial defects, the bone was not sufficiently strong to withstand external trauma. ÖZ AmAÇ: Jüvenil insanlar için bir model olarak, büyüyen hayvanlarda kraniyal defektleri doldurmak üzere bir titanyum ağ kullanımını değerlendirmek. yÖntem ve GereÇler: Otuz iki aylık Seghers domuzları üç gruptan birine eşit olarak atandı: kontroller, defekt grubu (tamir edilmemiş 5 x 5 cm lezyonlar) ve tamir grubu (tamir edilmiş 5 x 5 cm lezyonlar). Grupları karşılaştırmak için histolojik değerlendirmeler ve morfolojik ölçümler yapıldı. BulGulAr: Defekt grubundaki iki domuz öldü. Defekt ve tamir gruplarında domuzların kraniyal lezyonlarında yeni kemik oluşumu belliydi. Histolojik gözlemler (p = 0,081), beyin ağırlığı (p = 0,063), veya indekslenmiş beyin çevresi ölçümleri (p = 0,066) açısından gruplar arasında fark yoktu. sOnuÇ: Kraniyal defektlerin titanyum ağ ile kapanması kraniyum büyümesini sınırlandırmadı ve anormal merkez sinir sistemi gelişmesine yol açmadı. Kraniyal defektlerde yeni kemik büyümesi vardı ama bu kemik dış travmaya karşı koymaya yetecek kadar güçlü değildi.
doi:10.5137/1019-5149.jtn.6983-12.1 pmid:23756975 fatcat:izj5jxsfybg2xbmotmlsnreygi