Kriz Zamanlarında Nefret Söyleminin Billurlaşması: Türkiye'deki Suriyeliler Hakkında Yükselen Zehirli Dil
Crystallization of Hate Speech in Times of High-Profile Events: Rising Toxic Narratives About Syrians in Turkey

Mehmet VARIŞ, Nevfel BOZ
2022 TRT Akademi  
Bu araştırma ile Twitter'da, Suriyeli göçmenlere yönelik nefret söylemi içeriklerinin Twitter Türkiye gündemine oranı, yaşanılan yüksek profilli olaylarla birlikte nefret söyleminin ne yönde seyrettiği, Suriyelilere karşı kullanılan dilin tonunun nasıl olduğu, nefret söyleminin en sık üretildiği hashtag ve hesapların özellikleri hakkında nicel kanıtlar sunulmaktadır. Bu amaçla, 1 Mart 2019 ile 31 Mart 2020 arasında Twitter Suriye gündemini oluşturan anahtar kelimeler türevleri en çok
more » ... ı zaman aralıkları incelenmiş ve Suriyeli gündeminin en yoğun olduğu beş kilit nokta tespit edilmiştir. Aynı zamanda yüksek profilli olayların gerçekleştiği bu kilit noktalarda, Twitter Türkiye gündemi, Twitter Suriyeli gündemiyle karşılaştırılmıştır. Son olarak Twitter Suriyeli gündemini en çok belirleyen hashtag ve hesaplar incelenmiştir. Belirlenen kilit noktalardan Suriyeli gündeminin en yoğun konuşulduğu tarihlerde bile Twitter Türkiye gündeminin yalnızca %2.02'sine tekabül ettiği tespit edilmiştir. Yaşanan yüksek profilli olayların Suriyeli gündeminin en yoğun olduğu bu kilit noktaları ve bu noktalardaki nefret söylemini de belirlediği ortaya çıkarılmıştır. Son olarak Twitter'da Suriyeli gündemini büyük oranda etkinliği yüksek hashtag ve hesapların belirlediği bulunmuştur. Bu çalışma ile sosyal medyada nefret söyleminin hacim olarak gündemin çok küçük bir kısmını temsil etmesine rağmen belirli bir kesimin, yüksek profilli olayları kullanarak gündemi belirleyebilecek kadar etkili oldukları tespit edilmiştir.
doi:10.37679/trta.1110767 fatcat:yxs23tcorbcfrgjglfetky6e7e