A straightforward one-pot multicomponent synthesis of polysubstituted pyrroles

Xufeng Lin, Zhenjun Mao, Xixiang Dai, Ping Lu, Yanguang Wang
2011 Chemical Communications  
doi:10.1039/c1cc11363a pmid:21562679 fatcat:oezaoe2e4na7dic3gqi25r2piy