Το επίθετο στον Καβάφη: Μορφή, σύνταξη και ποιητική λειτουργία

Ζωή Ι. Βογιάννου
2004
Η διδακτορική διατριβή έχει ως ζητούμενο τη διερεύνηση της γραμματικής μορφής και του σημαντικού ρόλου του επιθέτου στα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη. Βασικά όμως την ποιητική αισθητική του λειτουργία. Στην έρευνα υπόκειται η άποψη ότι το επίθετο αποτελεί βασικό και απαραίτητο δομικό υλικό της ποιητικής τέχνης στον Καβάφη, που το αξιοποιεί με τον καταλληλότερο τρόπο για να επιτύχει το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμεί. Στόχος, είναι πρώτος η μελέτη της εικόνας που παρουσιάζει το
more » ... θετο στην ποίηση του Καβάφη, η θέση του στο στίχο και στο ευρύτερο συμφραστικό περιβάλλον του ποιήματος και δεύτερον η διερεύνηση των παραγόντων που συντελούν-σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ο καθένας-στην ποιητική λειτουργία του επιθέτου και οι οποίοι παίζουν το ρόλο τους στην πρόκληση αισθητικής συγκίνησης στον αναγνώστη. Για τη μελέτη της ποιητικής λειτουργίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δομικής ανάλυσης, βασική αρχή της οποίας είναι ότι το λογοτεχνικό έργο αποτελεί ιδιαίτερο σύστημα που νοείται ως "όλον" και αποτελείται από συγκεκριμένα μέρη που βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση μεταξύ τους. Με βάση αυτή το επίθετο εντοπίζεται στη λειτουργικότητα του και όχι απλώς στην μορφή τους. Τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής και απαντούν στην παραδοσιακή κυρίως κριτική 1)ως προς τον αριθμό των επιθέτων 2)ως προς την κοινοτυπία τους 3)ως προς τις επιλογές(θέση-είδος/εναλλαγή λογίων-κοινών) 4)ως προς το ρυθμό 5)ως προς τη θέση
doi:10.26262/heal.auth.ir.42078 fatcat:rvdelgh6brfuthsn4s7d57seru