ELASTIC WAVE PROPAGATION IN DIAGNOSTICS OF SELF-DRILLING SYSTEM OF GROUTED ANCHORS

Beata Zima, Magdalena Rucka
2017 DIAGNOSTYKA   unpublished
The paper presents an experimental investigation of elastic wave propagation in a self-drilling hollow bar system, which is commonly used in geotechnical industry as the element of grouted ground anchors and soil nails. The single self-drilling hollow bar and self-drilling system of two bars connected by a coupler were considered. Longitudinal waves were excited at one end of the bar and registered at both ends, by means of PZT plate transducers. Additionally, in the case of connected bars, the
more » ... connected bars, the transducer was also located at the coupler. The main aim of the study was to analyse the wave attenuation because of discontinuities in the form of mounting connections occurring along the bar length. The differences in wave propagation signals registered at single bar and the system of two bars were indicated and discussed. PROPAGACJA FAL SPRĘŻYSTYCH W DIAGNOSTYCE SYSTEMU SAMOWIERCĄCEGO KOTEW INIEKCYNYCH Streszczenie W artykule przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące propagacji fal sprężystych w systemie samowiercącym, który jest powszechnie stosowany w przemyśle geotechnicznym jako element iniekcyjnych kotew i gwoździ gruntowych. Badaniu podlegał pojedynczy samowiercący pręt oraz dwa pręty połączone mufą. Fale podłużne były wzbudzane na jednym końcu pręta, a rejestrowane na obu końcach, za pomocą przetworników piezoelektrycznych. Dodatkowo, w przypadku systemu dwóch połączonych prętów, czujnik był umieszczony również na mufie. Głównym celem była analiza zaniku fali ze względu na nieciągłości w postaci połączeń montażowych pojawiających się na długości pręta. W pracy omówiono różnice w propagacji fal w pojedynczym pręcie oraz systemie złożonym z dwóch prętów. Słowa kluczowe: system samowiercący, kotwa iniekcyjna, propagacja fal sprężystych, diagnostyka nieniszcząca
fatcat:wtwfcmzjkvbtheej7ncar4y7uu