In Vitro Investigation of the Effect of Mouthwashes on Color Stability of Resin Based CAD/CAM Blocks
Ağız Gargaralarının Rezin Bazlı CAD/CAM Blokların Renk Stabilitesine Etkisinin İn Vitro İncelenmesi

Melis BAYSAL CANYURT, Elif Aybala OKTAY, Numan AYDIN, Serpil KARAOĞLANOĞLU
2022 Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences  
Günümüzde diş rengi, formu ve estetiği bireylerin öz güvenini, sosyal ve mesleki hayatını etkilemektedir. Bireylerin artan estetik beklentileri, hekimleri yeni ideal restoratif materyal arayışına itmektedir. İdeal bir estetik restoratif materyal ise doğal diş görünümünü taklit etmelidir. 1, 2 tetik restoratif materyallerin başında gelen seramiklerin dayanıklılık ve renk kararlılığı gibi tercih edilen özelliklerini, kompozit rezinlerin gelişmiş esnekliği ve düşük aşındırıcılığı ile birleştiren
more » ... ni rezin bazlı bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim [computer-aided design/computer-
doi:10.5336/dentalsci.2021-83507 fatcat:bbkgp2dv6vfatfuen65hkgphly