Methodology for circuit breakers remaining useful life assessment
Metodologija za određivanje vremena zamene prekidača na bazi pouzdanosti i integrisanog faktora rizika

Dragan Stevanović, Aleksandar Janjić, Dragan Tasić
2019 Tehnika  
Ključne reči: prekidač, pouzdanost, padovi napona, preostali životni vek, Vajbulova raspodela 1. UVOD Prekidač snage je jako važan element jednog elektroenergetskog postrojenja, posebno zbog svoje primarne funkcije uključenja i isključenja izvoda u svim režimima rada (normalan pogon ili kvar). Otkaz prekidača da izvrši isključenje pri pojavi kvara može imati velike posledice na ostalu ispravnu opremu, a samim tim i na pouzdanost samog postrojenja. Zato je opravdano vršiti analizu stanja
more » ... lizu stanja prekidača i uticaj stanja prekidača na pouzdanost postrojenja. Da bi se utvrdio ekonomski uticaj održavanja, remonta i zamene prekidača [1], [2], potrebno je izvršiti procenu njegovog preostalog životnog veka [3], [4] (RUL -remaining useful life). Preostali životni vek se definiše kao vreme od sadašnjeg trenutka do trenutka kada uređaj otkaže sa radom [1], i predstavlja promenljivu koja zavisi od dosta faktora (kao što su starost Adresa autora: Dragan Stevanović, ODS EPS Distribucija, uređaja, radni uslovi, nivo održavanja...) [5]. Analiza pouzdanosti prekidača uslovljena je vrstom prikupljenih podataka, koji mogu biti: otpornost kontakta, eroziona otpornost [6], podaci sa ultrazvučnih detektora, tranzijentni napon prema zemlji [7], podaci kontrolnog kola prekidača [8] ili prikupljeni podaci o kvarovima na prekidaču [9]. U zavisnosti od prikupljenih podataka, RUL se može određivati pomoću: metoda očekivanog životnog veka (statističke metode [5], [11] -[15]), metodama zasnovanim na iskustvu (fazi metoda [10]), veštačkih neuro-mreža i fizičkih modela [4]. U [17] izvršena je procena pouzdanosti različitih konfiguracija postrojenja, pomoću metode minimalnih preseka na osnovu kriterijuma neprekidnosti snabdevanja kupaca električnom energijom. U [18] pokazatelji pouzdanosti svakog kvara za prstenastu konfiguraciju sabirnica i konfiguraciju sa dvostrukim sabirnicama i prekidačima su izračunati i kvantitativno upoređeni. Metoda koja kombinuje modelovanje kvarova i njihovo otklanjanje kao stohastički proces i Monte Karlo simulaciju za procenu pokazatelja pouzdanosti predstavljena je u [19] .
doi:10.5937/tehnika1905687s fatcat:pbfevkch7jf2djlpepd4rfe4ce