Az elődök szerepvállalása az utódlást követően a családi gazdaságokban Karcagon

Éva Katalin Kovács
2021 Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok  
A legtöbb családi gazdaság a rendszerváltást követően jött létre, így az akkori alapítók többsége esetében a generációváltás kérdése aktuális témává vált. Az utódlás sikerességét számos tényező befolyásolja, többek között az utód hajlandósága az átvételre és az előd hajlandósága az átadásra. A gyakorlatban az tapasztalható, hogy az elődök többsége az utódlást követően is aktív szerepet tölt be a gazdaság életében. Néhány esetben azonban ez a túlzott ragaszkodás akadályozhatja az utódokat a
more » ... désben. Ez hosszú távon akár motiválatlanná teheti az utódokat, amely veszélyeztetheti a családi gazdaságok jövőjét. Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy a családi gazdaságokban hogyan alakul az elődök szerepvállalása Karcagon és erről az utódok hogyan vélekednek.
doi:10.14232/jtgf.2021.3-4.11-22 fatcat:4naciqflxbccdjcljm6vg7qiwm