Approaches of the European Court of Human Rights on the right to freedom of peaceful assembly

Maxim Sereda
2018 NaUKMA Research Papers. Law  
удк 340 (477) Середа М. Л. підходи європейського суду з прав лЮдиНи щодо права На свободу мирНих зібраНь Статтю присвячено практиці Європейського суду з прав людини щодо мирних зібрань. Автор розглядає позиції Суду щодо випадків, у яких може бути визнане втручання у свободу мирних зібрань, та узагальнює практику перевірки правомірності такого втручання за трискладовим тестом. Робить висновок, що відповідно до позиції Суду втручанням у право на свободу мирних зібрань можуть бути визнані будь-які
more » ... дії або бездіяльність загального або індивідуально характеру, вжиті до, під час або після проведення мирного зібрання, навіть якщо такі дії не мали видимого впливу на фактичне проведення мирних зібрань, або формально-юридично не пов'язані з його наслідками.
doi:10.18523/2617-2607.2018.55-62 fatcat:hhahthpye5bsflxkd6dpohlcgi