Den pædagogiske diskurs i læreruddannelsen - formål, indhold og undervisningsmetoder: En komparation af læreruddannelserne HSN, Drammen, VIA, Aarhus og HÍ, Reykjavík [thesis]

Hans Harryson
ENGLISH SUMMARY "The pedagogical discourse in teacher educationpurpose, content and teaching methods. A comparative study of the teacher education in HSN, Drammen, VIA, Aarhus and HÍ, Reykjavík" This thesis explores the purpose of pedagogical courses (i.e. pedagogy and related fields) in teacher education degrees in the 2010s and how these courses contribute to develop both teacher competences and teaching competences. The thesis is a comparative analysis of three Nordic teacher education
more » ... her education degrees, namely  The teacher education degree at HSN, Drammen (NO)  The teacher education degree at VIA, Aarhus (DK)  The teacher education degree at HÍ, Reykjavík (IS) To gain an understanding of the role of the pedagogical courses at the three teacher education degrees, I have employed  Document analysis  Semi-structured interviews The document analysis has covered both governmental documents (e.g. laws and executive orders) and institutional documents (e.g. curricula). FORORD Denne PhD-afhandling er et produkt af min egen forskning, og den er praeget af alle de valg, som jeg har truffet undervejs i forskningsperioden. De fleste valg er truffet på egen hånd, men jeg har også vaeret omgivet af gode mennesker, som har  skaffet mig adgang til forskningsfeltet  givet mig gode råd, når jeg har vaeret i tvivl  vaeret ved min side, når jeg har haft brug for at hvile ud Denne bladside skal betragtes som en takkehilsen.
doi:10.7146/aul.282.197 fatcat:x3hwiyfae5bp5amyrbeihjsgim