IDEJNO REŠENJE SOLARNE ELEKTRANE INDUSTRIJE MESA "NEOPLANTA"

Petar Jovančević, Vladimir Katić
2021 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Za smanjenje troškova energenata, naročito rashladnih postrojenja u letnjem period, predložena je izrada idejnog rešenja solarne elektrane na krovu industrije mesa "Neoplanta" iz Novog Sada. Dato je idejno rešenje FN elektrane snage 3 MWp i urađena simulacija rada jednog bloka od 12x20 FN panela u programskom okruženju MATLAB (SIMULINK). Nakon simulacije, izvršena je kompletna tehno-ekonomska analiza kao i povrat investicije prema važećim zakonima.
doi:10.24867/14be27jovancevic fatcat:6m5t7k772vadhjz5u55ez5pww4