Cull us neuronals: un sistema model per entendre la complexitat del cervell 1 La complexitat del cervell i l'ús de sistemes model

Jordi Soriano, Jaume Casademunt
unpublished
RESUM Milions de neurones interconnectades exhibeixen patrons dinàmics i fenomenologies d'una riquesa exquisida. Entendre les lleis que governen aquests fenòmens és una fi ta fonamental en neurociència que, al llarg de les úl mes dècades, ha rebut un ajut important per part de la modelització bio sica i d'experiments en sistemes senzills com ara cul us neuronals. Molts dels resultats ob nguts i moltes de les eines desenvolupades no només estan ajudant a desxifrar el funcionament del cervell
more » ... , sinó que estan obrint potents línies de recerca per modelitzar i tractar malal es neurodegenera ves.
fatcat:ee42j7tdsrayjixpka7jfffbvi