Hititçe Çivi Yazılı Boğazköy Belgelerinde Geçen Sümerce Lusimug. A = Metal İileyicileri Hakkında

ERKURT Sedat
2003 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi  
The Metal Workers and the Sumerian Word LUSIMUG.A as Mentioned in the Hittite Cunifonn Tablets Sedat ERKUT" Öz Doktora çalışmamızın başlığı 'Çiviyazılı Boğazköy Kaynaklarına Göre Hititler Devrinde Demir' olarak belirlenmişdi. Böyle bir çalışmada kuşkusuz demirci sanatkarının da önemli bir yer tutması gerekiyordu ve bu sanatkar gurubunun adının konuyla ilgili sözlüklere LUSIMUG.A olarak geçtiğini gördük. Ancak sonraları bunun doğru olmadığı görüldü. Söz konusu meslek gurubunun genelolarak 'Metal
more » ... genelolarak 'Metal lşleyicsii olarak adlandırmak gereği ortaya çıktı. Biz günümüze kadar bu konudaki çalışmalarıda gözönüne alarak bu meslek gurubunun işlevlerini yeniden araştırdık. Abstract i thought ,when i began to work on my Ph.D. thesis Iran in the Light of Boğazköy Cunifonn Tablets during the Hittite Age, that it had to be naturally an indispensible part of my research to deal with the iron simiths of that time. Accordigly having looked up the names given by the Hittites to these artifieers in the proper dictionaries, i came to the conclusion that LUSlMUG.A could have been the word used for blacksimiths. But as my research proceeded, this idea did not seem to be satisfying. it appeared to me that this could be a collective word and therefore could include also the other metal workers. Now having taken in cosideration the works done in this field since that time, i reviewed my research on the works and functions of thsese artifiers. This research is in a sense to correct the mistake done in the thesis.
doi:10.1501/tarar_0000000141 fatcat:tr7jvobu7ngk3lbgfffbcwjeya