Теоретичні аспекти навчання «Лінгвістичної інформатики» як прикладної лінгвістичної дисципліни

Н.П. Франчук
2019 Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання  
В статті описано деякі аспекти розвитку сучасної прикладної лінгвістики. Розкрито зміст навчальної дисципліни «Лінгвістична інформатика». Описано п'яти компонентну методичну систему навчання дисципліни «Лінгвістична інформатика» як спецкурсу для учнів.
doi:10.31392/npu-nc.series2.2019.21(28).13 fatcat:iez2eanlgrcivh7j6yv67ftj7i