Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie

Jarosław Kubiak, Leszek Czapiewski
2017 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Celem artykułu jest zbadanie wpływu zmian wartości wypłacanych dywidend na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek o zróżnicowanej kapitalizacji, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1996-2014. Metodologia badania -Jako metodę badawczą wykorzystano najczęściej stosowaną w tego typu badaniach metodę analizy zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na zmianę wartości wypłacanych dywidend. Jako benchmark wykorzystano
more » ... zy modele: indeksowy, rynkowy i CAPM. Wynik -Przeprowadzone badania nie dają w pełni jednoznacznych wyników, jednak w przypadku spółek zwiększających wartość wypłacanych dywidend można zauważyć pozytywną reakcję w oknie zdarzenia. Oryginalność/Wartość -Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków, w których można było stwierdzić zmianę wartości dywidend z roku na rok przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1996-2014. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym obszarze i inspiruje do dalszych badań. Słowa kluczowe: polityka dywidend, teoria sygnalizacji, analiza zdarzeń Wprowadzenie Podział zysku to jedna z ważniejszych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. W przypadku spółek publicznych przy podejmowaniu tej decyzji powinno brać się pod uwagę preferencje inwestorów odnośnie do wypłaty dywidendy i zysków kapitałowych. W literaturze można znaleźć wiele tez prezentujących stanowiska odpowiednio "prodywidendowe" i "antydywidendowe". W artykule zbadane zostało podejście związane z teorią o zawartości informacyjnej dywidend, według której wartość dywidendy jest sygnałem dla inwestorów wskazującym na przewidywania menedżerów odnośnie do przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dywidenda jest więc sygnałem określającym jakość przedsiębiorstwa.
doi:10.18276/frfu.2017.86-04 fatcat:hkok4ba3ljg5djbjv666exz3ti