Agroleśnictwo – systemy rolnicze odporne na zmianę klimatu

Robert Borek
2022
Opracowanie wykonano w ramach zadania 8.0 pt. "Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie" z dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację zadań MRiRW w 2022 r.
doi:10.26114/sir.iung.2022.67.03 fatcat:py7ejwgtizgf3cbfr3n7wjlfki