Οι Παιδικοί Χαρακτήρες στο Παιδικό μυθιστόρημα 19ου και 20ου αιώνα: Αναζητώντας τα Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα

Μαρία Δημητρίου Λίτσα
2018
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μέσα από πραγματολογική και κυρίως ιδεολογική προσέγγιση να αναδειχθεί μέσα από μυθιστορήματα του 19ου και του 20ου αιώνα, το πρόσωπο/μοντέλο του μυθιστορηματικού ήρωα. Η εν λόγω ιδεολογική προσέγγιση επιτρέπει να απομονώσουμε τα γνωρίσματα της προσωπικότητας του μυθιστορηματικού ήρωα και την ηθική και κοινωνική του υπόσταση, τη στάση του απέναντι σε προβλήματα, αξίες και θεσμούς, χωρίς την πρόθεση φιλολογικής ανάλυσης και αισθητικής προσέγγισης των έργων
doi:10.26262/heal.auth.ir.298673 fatcat:r4ytsp7d3bgrzkyhqzbahkvxnm