Nihânî (İbrahim Çelebi) and The Ghazals

Yunus KAPLAN
2010 Turkish Studies  
Volume 5/4 Fall 2010 NİHÂNÎ (İBRAHİM ÇELEBİ) VE GAZELLERİ Yunus KAPLAN  ÖZET Asıl adı İbrahim Çelebi olan Nihânî, 16. yüzyılın ikinci yarısında şiirler yazan bir divan şairidir. Kaynaklarda doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Doğum yeri Edirne olan şairin ölüm tarihi olarak ise 1592 yılı gösterilir. Herhangi bir eserinin varlığı tespit edilemeyen şair, yazmış olduğu gazellerle dikkatleri çeker. Bu çalışmada Nihânî'nin hayatı, edebî kişiliği, sanatı ve şiirleri incelenerek
more » ... iirleri incelenerek genel bir değerlendirme yapılmış, tespit edilebilen Divançe'sindeki gazelleri sunulmuştur. ABSTRACT Nihânî is a classical Otoman poet who wrote poems in the second half of the16th century. His real name is Ibrahim Celebi. Resources do not have any information about his date of birth. He was born in Edirne. The year, 1592 is known as his date of death. No work of the poet could be found. He draws attention with his written ghazals. In this study, a general assessment has been made by examining Nihânî's life, his literary personality, his artistic quality and poetry and ghazals that could be determined in his Divançe are presented.
doi:10.7827/turkishstudies.1500 fatcat:irve3efpmfd53fgjng2zvvrjnm