Pedagogika społeczna — pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przeclawskiej i W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie "Żak", ss. 194

Edyta Głowacka
2019 Biuletyn Historii Wychowania  
Pedagogika społeczna — pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przeclawskiej i W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie "Żak", ss. 194
doi:10.14746/bhw.2000.11.12.19 fatcat:r3mececqlbhvddjgswvaaueggq