EFFECT OF SOME FACTORS ON HEAD AND TAIL MEASUREMENTS OF MALYA BREED LAMBS *

S Çilek, K Yildirim
unpublished
* Статията е докладвана на научна конференция на ЗИ-Шумен "Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие", организирана със съдействието на Министерството на образованието и науката през 2014 г.
fatcat:mtutxwnvyncedkwabdichqhtl4