Παντα ρει

Erlwine Dewald
1993 Applied Rheology  
doi:10.2478/arh-1993-030411 fatcat:xwsjipyj2fhmzdxdcdomja4lli