AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWA EKSTRAKTÓW SZAŁWII I ROZMARYNU

Żywność Nauka
2009 Technologia. Jakość   unpublished
S t r e s z c z e n i e W pracy przedstawiono wyniki badań aktywności przeciwrodnikowej ekstraktów otrzymanych z szałwii i rozmarynu. Aktywność przeciwrodnikową określono na podstawie pomiaru kinetyki procesu wygaszania rodnika DPPH• w roztworach wodno-metanolowych otrzymanych ekstraktów. Stwierdzono, że obserwowana doświadczalnie aktywność przeciwrodnikową zależy głównie od rodzaju zastosowanego ekstrahentu i maleje w następującej kolejności: heksan > octan etylu > woda > metanol > aceton.
more » ... a kluczowe: szałwia, rozmaryn, aktywność przeciwrodnikowa, DPPH, kinetyka Wprowadzenie Wysoka aktywność marketingowa zachęcają nas do kupowania produktów spo-żywczych oraz preparatów farmaceutycznych bogatych w substancje ziołowe. Jednym z ziół właściwości farmakologiczne są produkty wykorzystujące szałwię. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat szałwia a także rozmaryn były przedmiotem intensywnych badań ze względu na zawartość składników o działaniu przeciwutleniającym, do któ-rych zalicza się związki diterpenowe, związki triterpenowe, olejki eteryczne i flawono-idy. Z tego powodu ekstrakty szałwii znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle leczniczym, spożywczym i kosmetycznym. Z żywnościowego oraz zdrowotnego punktu widzenia oprócz zawartości mikro-elementów i makroelementów a także substancji aromatycznych lub biologicznie czynnych w produktach ziołowych jest wysoka zawartość substancji o właściwościach 1 Mgr inż. M. Woźniak, mgr inż. K. Ostrowska, mgr inż Ł. Szymański, dr inż. K. Wybieralska, prof. dr hab. inż. R. Zieliński, Katedra Technologii i Ochrony Środowiska,
fatcat:k3snn77tqza7nl7afrarqhqiay