ARHIVELE NAŢIONALE ŞI ECONOMIA DE PIAŢĂ THE NATIONAL ARCHIVES AND THE MARKET ECONOMY

Claudiu Porumbăcean
unpublished
The paper tries to analyze a few aspects of the transformations that took place inside the Romanian administrative system, including the National Archive System, and to evaluate the results of these transformations. Meanwhile, the paper will explore the private market offer towards the archive domain. Unfortunately, a very complicated situation has occured in places where the archive units were closed or reorganized, because a very important part of the documents were blasted. In the actual
more » ... . In the actual context, it seems that private companies interested in providing those kind of archive services can be a real solution to some of the issues created in this field of services. Societatea românească post decembristă a cunoscut o serie întreagă de transformări, unele pozitive-altele negative sau, de ce nu, o sumedenie de experimente cu "autori necunoscuţi" (vezi organismele internaţionale). Evenimentele din 1989 au determinat multiple prefaceri de ordin politic, social, economic şi cultural, cu implicaţii şi în domeniul arhivistic. Nimeni nu contestă utilitatea trecerii de la o economie centralizată la una deschisă, de piaţă, sau dificultăţile unui astfel de proces, dar parcă cu o perioadă mult prea lungă de tranziţie. În cele ce urmează, analiza de faţă încearcă să surprindă câteva aspecte definitorii ale acestor transformări care, ne place-nu ne place, au afectat şi sistemul Arhivelor Naţionale din România şi să vedem efectele rezultate. În paralel, vom încerca, poate doar ipotetic, să urmărim oferta pieţei private în domeniul arhivistic şi ce soluţii ne oferă acest sistem deloc concurenţial cu cel de stat. O situaţie complicată, cu urmări nefaste pentru fondul Arhivistic Naţional a generat-o unităţile care din diverse motive au fost lichidate sau reorganizate. Arhivele create de aceste unităţi au rămas, în mare parte, fără stăpân, iar noi asistăm din păcate neputincioşi la distrugerea unui volum important de documente contemporane. De la constituirea Arhivelor Naţionale (indiferent de denumirile avute) şi până astăzi, această instituţie a avut, în general, un buget de austeritate, dar ca şi în ultimii ani parcă niciodată. Şi cum într-o economie de piaţă totul pleacă de bani şi idei nu este de mirare că Arhivele Naţionale o duc din ce în ce mai greu, puţine direcţii judeţene putându-se lăuda cu rezultate spectaculoase în domeniu (excepţie făcând probabil judeţele care au miniştri de interne de provenienţă). Austeritatea se manifestă cel mai pregnant în problema spaţiilor de depozitare, a îmbunătăţirii aparaturii din dotare, a tehnicii şi condiţiilor de lucru, doar inventivitatea şi valoarea arhivistului român reuşind să mai atenueze cât de cât aceste mari neajunsuri. După decembrie 1989, Arhivele Naţionale (Statului) au trebuit să facă şi ele "pasul schimbării" pentru a nu fi depăşite de transformările prin care trecea societatea românească. Din păcate, abia în aprilie 1996 a apărut o nouă Lege a Arhivelor Naţionale (legea nr. 16), iar de atunci încoace se lucrează la o serie întreagă de modificări impuse tocmai de aceste transformări politico-economice. Dacă înainte de 1989 Arhivele Statului se bucurau de o autoritate considerabilă, după acest
fatcat:6e6eorf3abdg7klkiwhml47iy4