The Capuchins as Recipients and Mediators of Baroque Caritas
Kapucíni jako příjemci a zprostředkovatelé barokní caritas

Marek Brčák
2019 Opera Historica  
Kapucíni jako příjemci a zprostředkovatelé barokní caritas 1 MAREK BRČÁK Kapucínský řád 2 byl v období baroka příjemcem a současně i poskytovatelem křesťanské lásky, pro niž se v latině používá pojem caritas. 3 Příspěvek si klade za cíl představit jednotlivé role kapucínů, při nichž řád vystupoval jako příjemce či poskytovatel křesťan ského milosrdenství. To v raném novověku nabývalo množství podob od materiálních a finančních almužen až po bezplatnou péči o nemocné a umírající. Tuto oblast
more » ... u však nelze interpretovat samostatně, ale musí být studována jako součást tehdejšího 3 K barokní caritas například Tomáš Malý, Konec barokní caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě, in: Martina Ondo Grečenková -Jiří Mikulec (edd.), Církev a zrod moderní racionality, Víra -pověra -vzdělanost -věda v raném novověku (= Folia historica bohemica, Supplementum 2), Praha 2008, s. 165-182; Jiří Mikulec -Martina Ondo Grečenková -Tomáš Sterneck, Církev a sociální problematika, in: Jiří Mikulec (ed.), Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013, s. 163-209, s. 163-164, 175-195, 209. Dále lze uvést články vztahující se k ranému novověku ze sborníku Olga Fejtová -Václav Ledvinka -Martina Maříková -Jiří Pešek (edd.), "Chudé budete mít mezi sebou stále ..." Od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století, Praha 2015. opera_02_2019_02.indd 189 opera_02_2019_02.indd 189 22.01.2020 16:12:02 22.01.2020 16:12:02
doi:10.32725/oph.2019.025 fatcat:hct4ebmc4rfztorbwysyrfpfze