Związek intymny szansą na dobre życie osób w okresie wyłaniającej się dorosłości

Dorota Czyżowska, Ewa Gurba, Natalia Czyżowska
2019
W artykule przedstawiono wyniki badań koncentrujących się na dobrostanie psychicznym osób samotnych i osób w związkach. Na podstawie dotychczasowych badań i ujawniających znaczenie bycia w związku dla szczęścia i dobrobytu oraz na podstawie koncepcji i wyników wskazujących, że bliski, intymny związek ma szczególne znaczenie dla młodych ludzi, zbadaliśmy różnice w samopoczuciu osób samotnych w pojawiającej się dorosłości i osób pozostających w związkach. Fakt, że styl życia pojedynczego
more » ... jest coraz bardziej preferowany przez młodych ludzi, a liczba singli w Polsce i na świecie rośnie, dostarczyła powodów do przeprowadzonych badań. W badaniu przeprowadzonym z udziałem 142 osób w grupie wiekowej 18-25 lat, The Scales of Psychological, wykorzystano Well-Being Ryffa (1989) (wersja polska Cieciucha). Uzyskane wyniki wskazują, że: (1) osoby pozostające w związkach mają wyższy poziom dobrostanu w porównaniu do osób samotnych, (2) fakt pozostawania w związkach jest ważniejszy dla mężczyzn i przyczynia się do ich dobrego samopoczucia w większym stopniu niż kobiety.
doi:10.34766/fetr.v1i37.44 fatcat:qstzpbvalbgg7iknhwgdrz6qoe