Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje?

Linas Meškys, Mažvydas Gerdvila
2014 Law Review  
Anotacija. Remiantis įvaikinimo ekspertų patirtimi, straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įvaikinimo politikos nuostatų įgyvendinimas. Tikslas pasiekiamas identifikuojant pagrindines problemas, kliudančias siekti efektyvaus įvaikinimo įgyvendinimo. Tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad praktiniame viešosios politikos įgyvendinime egzistuoja struktūrinės, socialinės problemos, sudarančios sudėtingų procedūrų, komplikuojančių efektyvaus įvaikinimo įgyvendinimo siekimą, pagrindą. Nustatyta,
more » ... agrindą. Nustatyta, kad centrinė institucija prastai atlieka koordinavimo funkciją. Dėl šios priežasties šalyje vyrauja skirtingos praktikos ir veiklos neatitikimas įstatymams. Lietuvos Respublikoje socialinės paslaugos įtėviams nėra pakankamai išplėtotos, o pokyčiai šioje srityje sunkiai pasiekiami dėl valdžios institucijų aplaidumo ir lėto, vangaus sprendimų priėmimo. Raktažodžiai: nacionalinis įvaikinimas, įgyvendinimas, viešoji politika. Straipsnis įteiktas 2016 m. sausio-vasario mėn., recenzuotas, parengtas spaudai 2016 m. kovo-birželio mėn.
doi:10.7220/2029-4239.12.1.5 fatcat:hy3jnlcdxrevnj4ku6deka7y3a