Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Ekonomik Büyüme ile Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

Füsun YENİLMEZ, Mehmet Samet ERDEM
2018 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.17494/ogusbd.457078 fatcat:ucs672vnbfeyzdfmnuhjwwg2he