Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları

Cem Çopuroğlu, Murat Erem
2017 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  
daha çok genç yaşlarda görülürken, düşük enerji ile meydana gelen kırıklar genellikle ileri yaşlarda görülmektedir. Travmanın şiddeti ve kemiğin kalitesi kırığın parçalanma oranını ve deplasman miktarını belirler. [5] Tibia platosuna ait avulsiyon kırıkları ise diz çıkıkları ve diğer diz bağ yaralanmaları ile birlikte meydana gelebilmektedir. [1] Tedavi seçenekleri, eklemin açık redüksiyonu, plakvida ile tespiti, artroskopi veya skopi yardımlı perkütan vida tespiti, eksternal tespit, alçı veya
more » ... raksiyon uygulamasına kadar geniş bir yelpazededir. [5] Ancak, müdahalenin zamanı ve şekline karar vermede hayati önem taşıyan en önemli faktör, hastanın komorbiditeleriyle birlikte çevre yumuşak doku hasarıdır. [2] Redüksiyon kaybı, yara sorunu ve yumuşak doku enfeksiyonu, septik artrit, diz sertliği, ağrı, non-union, malunion ve travma sonrası artroz gibi komplikasyonlar gözlenebilmektedir.
doi:10.14292/totbid.dergisi.2017.77 fatcat:viakohqijvfrddwgj64kjfbchq