Svarbi metodologinio kalbų mokymosi modelio dimensija

Vytautas Šernas
2016 Acta Paedagogica Vilnensia  
Straipsnio objektas - metodologinė sintetinio kalbų mokymosi modelio kultūrinė dimensija. Glaustai apžvelgiami kiti modeliai, susiję su vienos kurios nors šalies kultūros ugdymu, pagrindžiamas poreikis mokant Lm, L1, L2 kalbų siekti išvengti atskirų šalių kultūrų maišymosi individo psichikoje. Atskleidžiama metodologinio kalbų mokymosi modelio paskirtis: užtikrinti grynąją daugiakalbystę, kurios neatskiriamas komponentas - atitinkamos šalies kultūrinė dimensija. Straipsnyje pagrindžiamos
more » ... šalių kultūros ištakos, nurodomos sritys, aktualios grynosios daugiakalbystės formavimui, pateikiami pavyzdžiai, apibendrinamosios išvados ir rekomendacijos.
doi:10.15388/actpaed.2006.16.9713 fatcat:illuvcq5vfhtllwsjkfp6clg6q