Ahmavaaralainen tietoteoria ja kriittinen tiede

Taisto Hujanen
1982 Media & viestintä  
Ahmavaaralainen tietoteoria ja kriittinen~ tiede Saanen aloittaa esitykseni lyhyellä henkilöhistoriallisella exkursiolla teemasta 11 minä ja Yrjö Ah-mavaara11. Uskon tarinalla ainakin osittain olevan yleispätevyyttä. Yliopisto-opintojeni kuten myös toimittajan urani alku sijoittuu vuoteen 1969. Hyvin pian havaitsin, että tuona vuonna oli ilmestynyt kirjakauppoihin kaksi teosta, jotka jokaisen aikaansa seuraavan miehen ja naisen oli luettava. Nämä olivat Yrjö Ahmavaaran kirjat 11 Informaatio 11
more » ... ekä 11 Yhteiskuntatieteen kyberneettinen metodologia 11 . Niistä puhuttiin yhtä lailla Kesäkadun kahvilassa Yleisradiossa kuin Porthanian kuppilassa yliopistolla. Tyypillistä kirjojen herättämille reaktioille oli, että tunteet kävivät kuumina niin puolesta kuin vastaankin. Itselleni nuo kirjat merkitsivät silloin innoitusta niin työssä kuin opinnoissakin ja suuntasivat kiinnostusta ni tiedotusopin opintoihin ja myöhemmin tutkimukseen. Tämän päivän näkökulmasta pystyn selittämään itselleni ft.hmavaaran kirjojen herättämän innostuksen 11 ajan hengen 11 liikkeistä 'kiinnostuneissa nuorissa ihmisissä.
doaj:baed4cbdc8aa4dfb81760425b5a452e2 fatcat:f67cfzbrybh45hdhznisj7bosy