Savunma Harcamalarının Ekonomiye Etkisi Ve Harcama Kalemlerinin Ağırlıklarının Belirlenmesi

Bülent YILMAZ
2022 SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi  
Uluslar asırlardır kendi kendilerini koruma refleksleri ve aksiyonları bazında çeşitli yöntem ve metotlar kullanmaktadır. Başka ulusların tehditkâr davranışlarına karşı en etkili koruma yöntemlerinden biri olarak da Savunma ve askeri kapasiteye yönelik araç ve malzemelerin tedariki ve geliştirilmesi her zaman en ön safta olagelmiştir. Bu yöntemlerin aktif şekilde kullanımı ve yüzyıllardır Savunmaya yönelik harcamalarının devlet tekelinde ve kontrolünde olduğundan beri harcamalar ve maliyetler
more » ... susunda savunmayla aralarında korelasyon ortaya konulmuştur. Savunma Harcamalarının ekonomik büyümeye etkisini ortaya çıkarmaya çalışmada bu ilişkinin alt başlıklarından birini oluşturmaktadır. Bu makalede başlıca işlenecek noktalar askeri ve savunmaya yönelik harcamaların ekonomik büyümeye katkısını ortaya koymak olacaktır. Araştırmada konuya ilişkin kanıtlamalar çeşitli veriler tarafından desteklenip aynı zamanda tarihsel ve güncel olaylar ışığında bu harcamaların gelecek dönemde ekonomik büyümeye olası etkileri açıklanacaktır. Araştırmada verileri verilecek ülkeler NATO ve Türkiye olacaktır.
doi:10.54078/savsad.1091640 fatcat:skdts5x3inbknnwq5ryfaki4xi