Mérnöki módszerek alkalmazhatóságának biztonsága bemetszett próbatest hajlítása esetén

Tibor Köves, László Tóth
2003 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka  
Dominant ratio of the engineering structures, machine parts have local stress, strain concentrators. The reliability and safety of these elements are determined by the local behaviour of materials at different loading conditions. Stress raisers generally termed notches require special attention as their presence reduces the resistance of a component to fatigue failure and brittle fracture which both of them are very dangerous because they always occur at nominal stress levél below the yield
more » ... ss. The relationship between the load and the elastic-plastic notch tip strains and stresses is often approximated by the Neuber rule [2] or the Equivalent Strain Energy Density (ESED) equation [3] instead of the expensive sophisticated numerical modelling. But the reliability of these methods depends mainly on the matériái and the geometry, so the research of the applicability criteria is relevant and the aim of this work. BEVEZETÉS A mérnöki szerkezetek döntő többsége, gépalkatrészek, nagy valószínűséggel tartalmaznak valamilyen feszültséggyűjtő helyet, melyeknek jelenléte sorsdöntő lehet a szerkezet különböző terhelésekkel szembeni ellenállásának és így megbízhatóságának szempontjából. E kritikus helyek (bemetszések) mindig fokozott figyelmet igényelnek, mert csökkentik az alkatrészek ellenállását a fáradásos tönkremenetel és a fáradásos töréssel szemben. Mindkettő nagyon veszélyes, mert a tönkremenetel megtörténik akkor is, ha a névleges feszültség a folyási határ alatt van. A kapcsolatot a bemetszés csúcsában a terhelés és a rugalmas-képlékeny feszültségek és alakváltozások között gyakran közelítik a Neuber módszerral [2], vagy az egyenértékű alakváltozási energiasűrűségek (ESED) egyenlőségével [3], a költséges és modern numerikus modellezés helyett. Ezen módszerek megbízhatósága azonban függ az anyagtól, a geometriától. Az alkalmazhatósági kritérium kutatásában segít ez a munka.
doi:10.36243/fmtu-2003.10 fatcat:5fmbuup5dbf5hhn5d6vczsmmle