TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİNİN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ: SWOT ANALİZİ

Özge UYSAL ŞAHİN, Mehmet ŞAHİN
2018 Journal of Awareness  
Sağlık turizmi tüm dünyada gün geçtikçe önemi artan bir turizm kolu haline gelmiştir. Engelli turizmi, yaşlı turizmi, medikal turizm gibi pek çok alt daldan oluşan bu sektör büyük bir müşteri potansiyeline sahiptir. Türkiye de gerek doğa koşulları gerekse sağlık hizmeti alanında sunduğu çeşitlilik sayesinde sağlık turizmi için öne çıkan ülkelerden biri olmuştur. Türkiye'nin bu sektörde taşıdığı potansiyel, gelecek için ne beklendiği ve ulaşılabilecek hedefler önemli bir tartışma konusudur. Bu
more » ... lışma kapsamında da, Türkiye'de sağlık turizmi teorik bir çerçevede incelenip tartışıldıktan sonra, SWOT analizi yardımıyla, Türkiye'de sağlık turizminin güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu fırsat ve tehditlerin neler olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır.
doi:10.26809/joa.2018548638 fatcat:zujueptorvddlpym2kbl4hq5aq