Оцінка якості життя хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень із застосуванням опитувальника SF-36

Roksolana Horbata
2018 Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві  
Актуальність теми дослідження. Хронічне обструктивне захворювання легень сьогодні займає одне з перших місць у структурі захворюваності дорослого працездатного населення України. Гостроти проблемі додають економічні втрати в загальнодержавному масштабі, які зумовлені вартістю лікування та значним погіршенням якості життя таких осіб. Необхідність підвищення ефективності відновного лікування таких пацієнтів вимагає добору швидких й інформативних методів діагностики їхньою функціонального стану.
more » ... іонального стану. Мета й методи дослідження – установити рівень якості життя пацієнтів із ХОЗЛ, застосовуючи опитувальник SF-36. Метод дослідження – анкетування за допомогою опитувальника SF-36, що передбачає застосування восьми блоків запитання для з'ясування рівня якості життя пацієнтів пульмонологічного профілю. Результати роботи та ключові висновки. Нами обстежено 25 чоловіків у віці 56–64 роки, яким діагностовано ХОЗЛ. Для порівняння отриманих результатів додатково обстежено 17 практично здорових чоловіків того ж віку. Проведення опитування для з'ясування впливу фізичної активності на якість життя пацієнтів із ХОЗЛ показало, що середнє значення оцінки в балах у них було достовірно меншим за таке в здорових пацієнтів, що дає підстави стверджувати про суттєвий вплив наявності хвороби на їх руховий режим. Проте оцінка відповідей, що стосувалися ролі фізичних проблем в обмеженні їхньої життєдіяльності, засвідчила, що чоловіки з ХОЗЛ не вважають наявність хвороби тією причиною, що заважає їм виконувати повсякденну роботу. Як висновок, маємо певну неузгодженість у ставленні осіб чоловічої статі з ХОЗЛ до змісту своєї хвороби та її впливу на їхню якість життя. Отримані результати свідчать про потребу включення до реабілітаційної програми таких пацієнтів факторів, які дали їм можливість усвідомити зміст хвороби і її вплив на організм. Одним із таких чинників ми розглядаємо психологічну реабілітацію.
doi:10.29038/2220-7481-2018-03-121-125 fatcat:tuh2otuo3ncwvgczmcrsju26s4