Tužba zbog propusta donošenja općeg akta u europskom i hrvatskom pravu

Lana Ofak, Marko Turudić
2020 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu  
U radu se istražuje način na koji bi se, sukladno presudi Suda Europske unije u predmetu C-237/07 Janecek, mogla osigurati sudska zaštita zbog propusta donošenja akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka koji su prema svojoj pravnoj prirodi opći akti. U prvom i drugom dijelu rada prikazuju se komparativna iskustva iz prakse Suda Europske unije glede primjene članka 265. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim se propisuje tužba zbog propusta institucija Unije da djeluju, kao i
more » ... djeluju, kao i sudska praksa iz Austrije, Češke i Francuske u sporovima zbog propusta donošenja planova za poboljšanje kvalitete zraka. U zadnjem dijelu rada razmatra se mogu li se i na koji način takve tužbe zbog propusta donošenja općeg akta, čija obveza donošenja proizlazi iz prava Europske unije, podnositi pred hrvatskim upravnim sudovima odnosno na koji način bi se u toj situaciji mogle primijeniti postojeće odredbe Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima.
doi:10.31141/zrpfs.2020.57.135.127 fatcat:zmtjhwweerewrmvann5ciorj54