Ogólne tendencje zmian społecznych w obszarze funkcjonowania współczesnych rodzin polskich [chapter]

Tadeusz Borutka
2017 Rodzina fundamentem społeczeństwa : aspekt społeczno-prawny  
ROZDZIAŁ II Ogólne tendencje zmian społecznych w obszarze funkcjonowania współczesnych rodzin polskich Rodzina jest podstawową wspólnotą ludzką. W niej bowiem człowiek przychodzi na świat i w niej się rozwija. A jeśli dzieje się inaczej, to jest to zawsze ze szkodą dla człowieka, co więcej -brak ten ciąży na całym jego życiu. Człowiek nie tylko przychodzi na świat w rodzinie i w niej się rozwija, ale po osiągnięciu samodzielności zakłada własną. A nawet kiedy wybiera życie w samotności, to
more » ... samotności, to rodzina pozostaje dla niego "egzystencjalnym horyzontem jako podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka" 1. Choć rodzina stanowi podstawową wspólnotę ludzką, to jednak znajduje się pod wpływem gwałtownych przemian społecznych i kulturowych. Obecnie mówi się wręcz o erozji życia małżeńskiego i rodzinnego, i to zarówno w krajach do niedawna uznawanych za katolickie, jak też w tych mocno zlaicyzowanych. Wskutek przemian pojawiają się nowe typy rodziny, które nie mają wiele wspólnego z jej tradycyjnym postrzeganiem. W świetle zachodzących przeobrażeń cywilizacyjnych rodzina musi walczyć o zachowanie swojej podstawowej roli w życiu współczesnego świata.
doi:10.15633/9788374386388.03 fatcat:lquinuyornfxfj57fipvufnqre